Όροι και Προϋποθέσεις

Αν και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών σε αυτή την ιστοσελίδα, μπορεί να εξακολουθούν να εμφανίζονται σφάλματα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με μας οποιεσδήποτε λεπτομέρειες που αισθάνεστε μπορεί να επηρεάσει την προβολή ή την αγορά οχήματα ή αντικείμενα που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Ως υπεύθυνος επιχειρηματίας όχημα χαιρετίζουμε οποιαδήποτε επιθεώρηση από τον αγοραστή. Με τη συμφωνία να αγοράσουν οποιοδήποτε από τα οχήματα ή τα αγαθά που έχουμε διαθέσιμα προς πώληση, ο αγοραστής επιβεβαιώνει την αποδοχή του από την ποιότητα και την καταλληλότητά τους. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή εγγύηση σε σχέση με οποιοδήποτε όχημα στην ιστοσελίδα μας δίνεται από Addlestone διαφημίσεις, ούτε υπονοείται από τον αγοραστή.

Όλα τα εμπορικά μας οχήματα υπόκεινται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Οι παραπάνω εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα του Addlestone Διαφημίσεις μέχρι πλήρους εξοφλήσεως του τιμήματος και κάθε πληρωμή που καθαρίζεται, εφόσον με την μεταβίβαση του τίτλου προσώπου ή της εταιρείας που αναγράφεται στο τιμολόγιο που αφορά τις πωλήσεις.

Addlestone διαφημίσεις δεν θα είναι υπεύθυνη για κλοπή, απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με ένα όχημα όπου η ιδιοκτησία του οχήματος έχει περάσει στον πελάτη, και το όχημα δεν είναι υπό επιτήρηση και τον έλεγχο μας.

X
Cookies on our website:
This website uses cookies.
I'm OK with this Cookie Settings ?