Regulamin

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych na tej stronie internetowej, mogą nadal występować błędy. Proszę skontaktować się z nami żadnych szczegółów, które czujesz, że wpływa na wyświetlanie lub zakupu jakichkolwiek pojazdów lub przedmiotów wymienionych na tej stronie.

Jako odpowiedzialny przedsiębiorca pojazdu zapraszamy żadnej kontroli przez nabywcę. Zgadzając się na zakup dowolnego pojazdu lub towarów, które mamy dostępne do sprzedaży, nabywca potwierdza jego przyjęcie ich jakości i przydatności. Brak gwarancji lub gwarancji w odniesieniu do każdego pojazdu na naszej stronie internetowej jest przez Reklama Addlestone, ani dorozumianych przez nabywcę.

Wszystkie nasze pojazdy użytkowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej, chyba że zaznaczono inaczej.

Powyższe towary pozostają własnością Reklama Addlestone, aż w pełni opłacone i wszelkich płatności wyczyszczone, gdzie po tytuł przechodzi na osoby lub firmy podany na fakturze sprzedaży dotyczącej.

Reklama Addlestone nie będzie odpowiedzialny za kradzieży, utraty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do pojazdu, gdzie własność pojazdu przeszedł do klienta, a pojazd nie jest pod naszą opieką i kontrolą.

X
Cookies on our website:
This website uses cookies.
I'm OK with this Cookie Settings ?