Termen en voorwaarden

Terwijl alles in het werk wordt gesteld om de juistheid van de informatie op deze website te verzekeren, kunnen er fouten nog steeds optreden. Neem contact op met ons geen gegevens die je voelt kan het bekijken of de aankoop van een vermeld op deze website voertuigen of items beĆÆnvloeden.

Als verantwoordelijke voertuig handelaar we zijn blij met elke inspectie door de koper. Door akkoord te gaan met een van de voertuigen of goederen die wij beschikbaar voor verkoop hebben de aankoop, de koper bevestigt zijn aanvaarding van hun kwaliteit en fitness. Geen garantie of garantie met betrekking tot een voertuig op onze website wordt gegeven door Addlestone Commercials, noch impliciet door de koper.

Al onze bedrijfswagens zijn onderworpen aan de BTW tegen het normale tarief, tenzij anders aangegeven.

De bovengenoemde goederen blijven eigendom van Addlestone Commercials totdat volledig betaald en enige betaling ontruimd, waarbij op de titel gaat naar de persoon of het bedrijf vermeld op de betreffende verkoopfactuur.

Addlestone Commercials is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook met betrekking tot een voertuig waarbij de eigendom van het voertuig heeft doorgegeven aan de klant, en het voertuig niet onder onze hoede & control.

X
Cookies on our website:
This website uses cookies.
I'm OK with this Cookie Settings ?