Termeni și condiții

În timp ce se face toate eforturile pentru a asigura acuratețea informațiilor de pe acest site, pot să apară erori. Vă rugăm să verificați cu noi detalii pe care te simti pot afecta vizionarea sau achiziționarea de orice vehicule sau elemente enumerate pe acest site.

Ca un comerciant vehicul responsabil salutăm orice control de către cumpărător. Fiind de acord să achiziționeze orice vehiculelor sau bunurile pe care le avem disponibile pentru vânzare, cumpărătorul confirmă acceptarea de calitatea lor și de fitness. Nici o garanție sau garanție în legătură cu orice vehicul pe site-ul nostru este dat de Spot Addlestone, nici implicit de catre cumparator.

Toate vehiculele noastre comerciale sunt supuse TVA la cota standard, cu excepția cazului în care se indică altfel.

Mărfurile de mai sus rămân în proprietatea Spot Addlestone până plătite integral și orice plată eliminate, în cazul în care la titlul trece la persoana sau firma înscrisă pe factura de vânzare cu privire.

Spot Addlestone nu va fi responsabil pentru furt, pierdere sau prejudiciu de orice fel cu privire la un vehicul în care dreptul de proprietate a vehiculului a trecut la client, iar vehiculul nu este sub custodia si controlul nostru.

X
Cookies on our website:
This website uses cookies.
I'm OK with this Cookie Settings ?